English flag
Laici
Odbornici

Vítejte


Vítejte na portálu, které zobrazují stav, průběh a geografickou distribuci vybraných nemocí v České republice.

Visual Health „Mapy pro zdraví“ je experimentální webový portál, který vznikl na základě mezioborové spolupráce kartografů, epidemiologů, kliniků a statistiků při řešení projektu MŠMT č. 2E08028 „Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností“ podporovaného v rámci NPV II.